அவுஸ்ரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்புக் கூட்டுத் தாபனத்தில் திரு அப்துல் ஹமீத் அவர்கள்

 .உலக ஒலிபரப்பாளர் திரு அப்துல் ஹமீத் அவர்கள் அவர்கள் அவுஸ்ரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்புக் கூட்டுத் தாபனத்திற்கு வருகை தந்த போது No comments: