ஆடிப்பூரம் தேர்த் திருவிழா 22/07/2023

 
12/07/2023 புதன்கிழமை 

 

ஆடிப்பூரம் ஆரம்பம் 

நாள்-1 

 

மாலை 05.30 மணி விநாயகர் பூஜை 

இரவு 07.30 வசந்த மண்டப பூஜை 

இரவு 08.00 மணி விநாயகர் ஊர்வலம் 

 

13/07/2023 வியாழன் 

 

ஆடிப்பூரம் அலங்கார உற்சவம் 

 நாள்-2

மாலை 05.30 மணிக்கு துர்காதேவிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்  

இரவு 07.30 வசந்த மண்டப பூஜை  

இரவு 08.00 மணிக்கு துர்க்கை அம்மன் ஊர்வலம் 

 

14/07/2023 வெள்ளிக்கிழமை 

 

உற்சவம்

 நாள்-3

மாலை 05.30 மணிக்கு துர்காதேவி, லட்சுமி, சரஸ்வதிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்

இரவு 07.30 வசந்த மண்டப பூஜை  

இரவு 08.00 மணிக்கு துர்க்கை அம்மன் ஊர்வலம் 

 

15/07/2023 சனிக்கிழமை 

 

ஆடிப்பூரம் அலங்கார உற்சவம் 

நாள்-4

 

மாலை 05.30 மணி துர்காதேவிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் சனி பிரதோஷம் 

இரவு 07.30 வசந்த மண்டப பூஜை  

இரவு 08.00 மணிக்கு துர்க்கை அம்மன் ஊர்வலம் 

 

16/07/2023 ஞாயிறு 

 

ஆடிப்பூரம் அலங்கார உற்சவம்

நாள்-5

 

மாலை 05.30 மணி துர்காதேவிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் 

இரவு 07.30 வசந்த மண்டப பூஜை 

இரவு 08.00 மணிக்கு துர்க்கை அம்மன் ஊர்வலம் 

 

17/07/2023 திங்கட்கிழமை 

 

ஆடிப்பூரம் அலங்கார உற்சவம்

நாள்-6

 

மாலை 05.30 மணி துர்காதேவிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் ஆடி அமாவாசை 

இரவு 07.30 மணிக்கு வசந்த மண்டப பூஜை  

இரவு 08.00 மணிக்கு துர்க்கை அம்மன் ஊர்வலம் 

 

18/07/2023 செவ்வாய்கிழமை 

 

ஆடிப்பூரம் அலங்கார உற்சவம் 

நாள்-7

 

மாலை 05.30 மணிக்கு துர்காதேவிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்

இரவு 07.30 வசந்த மண்டப பூஜை முதல் ஆடி செவ்வாய் 

இரவு 08.00 மணிக்கு துர்க்கை அம்மன் ஊர்வலம் 

 

19/07/2023 புதன்கிழமை 

 

ஆடிப்பூரம் அலங்கார உற்சவம்

நாள்-8

 

மாலை 05.30 மணி துர்காதேவிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் 

இரவு 07.30 வசந்த மண்டப பூஜை 

இரவு 08.00 மணிக்கு துர்க்கை அம்மன் ஊர்வலம் 

 

20/07/2023 வியாழன் 

 

ஆடிப்பூரம் அலங்கார உற்சவம்

நாள்-9

 

மாலை 05.30 மணிக்கு துர்காதேவிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் 

இரவு 07.30 வசந்த மண்டப பூஜை  

இரவு 08.00 மணிக்கு துர்க்கை அம்மன் ஊர்வலம் 

 

21/07/2023 வெள்ளிக்கிழமை 

 

ஆடிப்பூரம் அலங்கார உற்சவம் 

நாள்-10

 

மாலை 05.30 மணிக்கு துர்காதேவிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்

இரவு 07.30 மணி வசந்த மண்டப பூஜை  

இரவு 08.00 மணிக்கு துர்க்கை அம்மன் ஊர்வலம் 

 

22/07/2023 சனிக்கிழமை 

 

தேர்த்  திருவிழா 

 சிறப்பு பால் (பால்குடாஅபிஷேகம் 

காலை 09.00 மணி துர்காதேவிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் 

காலை 11.00 மணி தேர் திருவிழா 

ஆடிப்பூரம் மாலை 6.00 மணிக்கு சிறப்பு பால்குடம் (பால்குடா) அபிஷேகம் 

மாலை 06.30 மணி துர்க்கை அன்னைக்கு சிறப்பு பூஜை  

இரவு 7:30 மணிக்கு நவசக்தி அர்ச்சனை

 

 


No comments: