நிருத்தியச் சூடாமணி' பிரியதர்ஷினி கோவிந்த் அவர்களின், ஆடல் வேள்வி 27/10/2018

இருந்தவமாய்,
இளையோர் நாம் செவ்வனே இயற்றும் நிகழ்வுகளில்,
இயல்துறைக்கு ஞான வேள்வி!
இசைத்துறைக்கு இசை வேள்வி!
இப்பொழுது நாட்டியத்துறைக்காக ஆடல் வேள்வி!

கை வழி நயனம் செல்ல,
கண்வழி மனமும் செல்ல,
கனம்மிகு  'நிருத்தியச் சூடாமணி' பிரியதர்ஷினி கோவிந்த் அவர்களின்,
களிநடம்  காண,
கலா இரசிகர்கள் அனைவரையும்
கனிவோடு அழைக்கின்றோம், வருக!

The Kamban Kazhagam family takes immense pride in introducing the newest venture in our line of literature and art related events, Aadal Velvi.

Aadal Velvi is a celebration of Indian Classical dance and therefore, it could not be more fitting that this year it will host world renowned, Bharathanatya dancer Priyadarsini Govind.

As Martha Graham states, “dance is the hidden language of the soul.”   This statement can truly be realised in the beautiful 'abinaya' and artistry that Priyadarsini Govind brings to each and every performance.

A dancer who hails from the tutelage of Kalaimamani S.K. Rajarathnam Pillai and Padma Bhushan Smt. Kalanidhi Narayanan, her repertoires represent innovation in tradition and mastery in expression!

Through her performance at our first ever Aadal Velvi, we hope to  provide the opportunity for budding dancers and art lovers to procure from this illustrious artist.

As always, we are humbled by your continued support and welcome you to join us in the event and embrace the universal expression of dance!

When: 6pm, Sat 27th Oct, '18.
Where: 107, Derby St, Silverwater NSW.
For tickets: Poorvaja: 0403 906 206 | Jeiram: 
0432 796 424
No comments: