ஏன் இயற்கை அழிக்கின்றீர் ! - எம். ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா


                         மரம் அழிக்கும் மானிடரே 
                             மரம்  வளர்க்க  வாருங்கள் 
image1.JPG                        மரம் அழித்து  நிற்பதனால் 
                              மரத்ததுவா உங்கள்  மனம் 
                          நிலம்  காக்கும்  மரத்தையெலாம் 
                                நிர்மூலம் ஆக்கி  நின்றால் 
                           நிச்சயமாய் இயற்கை அன்னை
                                 நிம்மதியை இழந்து  நிற்பாள்  ! 


                         வயல்  நிலங்கள் எல்லாமே 
                             மாடி  மனை  ஆகிறது 
                        வளம் விழுங்கும் அரக்கர்களாய்
                              மனிதர் பலர் மாறுகிறார்
                        தொழிற்சாலை எனும் உருவில்
                              தூசு மழை  குவிகிறது 
                        தூய  நீரை தேடிநின்று
                              துவழ்கின்றார் மக்கள் எலாம் ! 

                        எடுத்து  நிற்கும்  செயலாலே
                              இயற்கை வளம் குலைகிறது 
                       இயற்கை எனும்  அமைப்புத்தான்
                               இவ்  உலகின் அரணாகும் 
                        இயற்கை எனும் கவசத்தை
                               எடுத்துப்  பிய்த்து எறிவதனால்
                        இயற்கை அன்னை கோபமது
                                எமைத்  தாக்கி   நிற்கிறதே  !


                           ஓயாமல்  மழை  பெய்து 
                                     ஒரு பக்கம் அழிகிறது 
                           பேயாகக் காற்று  வந்து 
                                    பேர் அழிவைச்  செய்கிறது 
                           எதிர்பாரா தீ  வந்து 
                                   இடர் கொடுத்து நிற்கிறது 
                            இவை பார்த்தும் மானிடரே 
                                    ஏன் இயற்கை அழிக்கின்றீர் ! 


             
                                      
                        

                             No comments: