சிட்னி துர்கா ஆலயத்தில் தேர்த் திருவிழா 12/08/2018

சிட்னி துர்கா ஆலயத்தில்12/08/2018 ம் திகதி நடைபெற்ற   தேர்த் திருவிழாவின் போது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் . ஆடிப்பூரம் இன்று (13/08/2018)  நடைபெறும்
படப்பிடிப்பு ஞானி கீழே:No comments: