இந்துக் கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கம் வழங்கும் மெகா கீதவாணி 19.09.15

.

யாழ்பாணம் இந்துக் கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கம் சிட்னி பெருமையுடன்  வழங்கும் மெகா கீதவாணி இம்முறை பத்தாவது ஆண்டில் அடி எடுத்து வைக்கின்றது. இந்துக் கல்லூரி 125ம் ஆண்டைக் கொண்டாடும் வேளை, சிட்னி பழைய மாணவர் சங்கம் 10வது கீதவாணியை உலகப் புகழ் ட்ரம் சிவமணி மற்றும் மன்மதராசா புகழ் மாலதி, புலி உறுமுது புகழ் அனந்துவுடன் மேடையேற்ற உள்ளனர். 
No comments: