தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்

.
தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு ஆசிரியர் குழுவின் இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் 26.10.2011


 

2 comments:

kirrukan said...

தீபாவாளி நல் வாழ்த்துக்கள் டமிழ்முரசு குழுவினருக்கு

Tamilmurasuaustralia said...

நன்றி கிறுக்கன் தொடற்சியாக உங்கள் கிறுக்கலைக் காண்பதில் மகிழ்ச்சி .

ஆசிரியர் குழு