அவுஸ்ரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் பெருமையுடன் வழங்கும் MEGA MUSICAL NIGHT.

.
அவுஸ்ரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் பெருமையுடன் வழங்கும் 
MEGA MUSICAL NIGHT.

22 JULY 2017 இல் சிட்னியிலும் 
23 JULY 2017 இல் மெல்பேணிலும் 
SUPPER SINGER கலைஞர்களோடு ஈழத்து கலைஞர்கள் இந்திய கலைஞர்கள் அவுஸ்ரேலிய கலைஞர்கள் இணைந்து வழங்கும் இசை நிகழ்வு காண தவறாதீர்கள் காத்திருங்கள்.

Sun 5:30 PMKel Watson Theatre · Burwood East, VIC

No comments: