ஸ்ரீ துர்க்கா தேவி தேவஸ்தானத்தில் லலிதா சகஷ்ட நாம கோமம்

.
ஸ்ரீ துர்க்கா  தேவி தேவஸ்தானத்தில் இடம் பெற்ற லலிதா சகஷ்ட நாம கோமத்தின் போது  எடுக்கப்பட்ட படங்கள் .

No comments: