முதல் வணக்கம் எங்கள் முருகனுக்கே நூல் வெளியீடு 03 12 2016

.
கலாநிதி கா. ரூபமூர்த்தி அவர்களின் நூல் வெளியீடு 03 12 2016 சனிக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு  சிட்னி முருகன் ஆலய கலாச்சார மண்டபத்தில் இடம் பெற உள்ளது.


No comments: