அவுஸ்திரேலிய செனட் சபையில் 2012 மார்ச் 21 இல் தீர்மானமான மனு பற்றிய செய்தி

.
Australaian Senate Motion News
Melbourne Tamil Media (மெல்.த.ஊ.பிரிவு)

MOTION PASSED ON 21 March 2012 at Australian SENATE

செனட் சபையில் 2012 மார்ச் 21 தீர்மானமான மனு

1) The Senate notes

செனட் சபை பின்வருபனவற்றைக் கருத்தில் கொள்கிறது:

a) On the 13th of February 2012, the then Foreign Minister Kevin Rudd issued a media release in response to the Sri Lankan Lessons Learned and Reconciliation Commission (LLRC) final report that stated:

2012 பிப்ரவரி 13ம் நாளன்று, அப்போதைய வெளியுறவு அமைச்சர் கெவின் ரட், இலங்கையின் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் மற்றும் இணக்க ஆணையம் (LLRC) வெளியிட்ட அறிக்கைக்குப் பதிலளிக்கும் ஒரு ஊடக செய்தியை வெளியிட்டார். அதில்:

i) The LLRC report contains constructive proposals for advancing reconciliation and reconstruction, including through reducing the presence of security forces in the North, care of internally displaced persons and media freedoms;

சமரசம் மற்றும் புனரமைப்பை முன்னெடுக்கும் ஆக்கபூர்வமான திட்டங்கள் ‪LLRC அறிக்கையில் உள்ளது, குறிப்பாக வடக்கில் பாதுகாப்புப் படைகள் குறைக்கப்படுதல், உள்நாட்டில் இடம்பெயர்ந்தவர்களுக்கான சேவைகள், மற்றும் ஊடக சுதந்திரம் என்பன;

ii) The Australian Government has consistently urged Sri Lanka to investigate all allegations of crimes committed by both sides to the conflict, including those raised in the UN Secretary-General's Panel of Experts report;

ஐ.நா. செயலாளர் நாயகத்தின் வல்லுநர்கள் அறிக்கையில் உள்ளபடி, இரு தரப்பிலுமான போர்க் குற்றங்கள் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்று இலங்கைக்கு, அவுஸ்திரேலிய அரசு தொடர்ந்தும் வலியுறுத்துகின்றது;

iii) In light of the report's failure to comprehensively address such allegations, the government continues to call on Sri Lanka for all such allegations to be investigated in a transparent and independent manner.

இலங்கை அரசாங்கம் வெளிப்படையான மற்றும் சுதந்திரமான முறையில் விசாரணை அமைந்திராதபடியால், போர்க்குற்றங்கள், ஒளிவுமறைவில்லாத வகையில் இதில் சம்பந்தப்படாதவர்களால் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என வேண்டுகிறது.

2) The Senate calls on the Australian government, as a minimum, to support efforts to secure a US initiated resolution on Sri Lanka at the 19th Session of the UN Human Rights Council, through the Australian permanent representative in Geneva.

குறைந்தபட்சம், ஜெனீவாவில் உள்ள அவுஸ்திரேலிய நிரந்தர பிரதிநிதி மூலம், ஐ.நா. மனித உரிமைகள் சபையின் 19வது அமர்வில் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் முன்னெடுப்பில் பிரேரிக்கப்பட்டுள்ள தீர்மானத்தை அவுஸ்திரேலிய அரசாங்கம் ஆதரிக்க வேண்டுமென, செனட் சபை அழைப்பு விடுக்கின்றது.

No comments: