சிட்னி தமிழ் இலக்கிய கலை மன்றம் நடாத்தும் திருக்குறள் மனனப் போட்டி 2021

இப் போட்டிகள் ஐனவரி  மாதம் 30ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை (30/01/2022) சிட்னி துர்க்கை அம்மன் கோவிலில் அமைந்துள்ள தமிழர் மண்டபத்தில் காலை 10 மணியிலிருந்து  நடைபெறவுள்ளது. 

போட்டி நடாத்தப்படும் பிரிவுகளும் வயது வரம்பும்

பிரிவுகள்

பிறந்த திகதி விபரம்

பாலர் ஆரம்ப பிரிவு

01.08.2016 இலும் அதன் பின்னரும் பிறந்தவர்கள்

பாலர் பிரிவு

01.08.2014 க்கும் 31.07.2016 க்கும் இடையில் பிறந்தவர்கள்

கீழ்ப்பிரிவு

01.08.2012 க்கும் 31.07.2014 க்கும் இடையில் பிறந்தவர்கள்

மத்தியபிரிவு

01.08.2009 க்கும் 31.07.2012 க்கும் இடையில் பிறந்தவர்கள்

மேற்பிரிவு

01.08.2006 க்கும் 31.07.2009 க்கும் இடையில் பிறந்தவர்கள்

அதிமேற்பிரிவு

01.08.2002 க்கும் 31.07.2006 க்கும் இடையில் பிறந்தவர்கள்


போட்டிகளுக்கான விபரங்கள்

போட்டிகளுக்கான விண்ணப்படிவம்,  மனனம் செய்யவேண்டிய குறள்களின் விவரங்களை தமிழ்முரசு அவுஸ்திரேலியா (www.tamilmurasuaustralia.com)
 இணையத்தளப் பத்திரிகையிலிருந்தும் அல்லது tikmsydney@gmail.com   என்ற மின் அஞ்சல் முகவரிக்கு உங்கள் விபரங்களை அனுப்பியும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்விண்ணப்பப் படிவங்களை பூர்த்தி செய்து 11 September 2021 க்கு முன்பாக கிடைக்கக் கூடியதாக tikmsydney@gmail.com  என்ற மின் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பிவைக்கவும்.;. ஓருவர் அந்தந்த வயதிற்கேற்ற போட்டிகளில் பங்குபற்றலாம். ஒரு நபருக்கு அன்பளிப்பாக  $10 (போட்டி நடைபெறும் தினத்தில்) பெறப்படுகின்றதுபோட்டிக்கான விதிமுறைகள்,   புள்ளிகள் வழங்கும் முறை பற்றிய குறிப்புகள் என்பனவற்றை கீழே பெற்றுக்கொள்ளலாம்

_____________________________________________________________________


புள்ளிகள் பின்வருமாறு வழங்கப்படும்

1.   மனனம் செய்யும் திறமை (40 புள்ளிகள்)

தடங்கலின்றி திருக்குறளை ஒப்புவிக்கவேண்டும்.  சரியாக மாணவர்கள் மனனம் செய்திருக்க வேண்டும். மாணவர்கள் ஒப்புவிக்கும்போது  கருத்துப் பிழையின்றி ஒப்புவிக்க வேண்டும்

2.     உச்சரிப்பு: (40 புள்ளிகள்)

மாணவர்கள் தமிழை சரியாக உச்சரிக்க வேண்டும். அதாவது சொற்களையும் எழுத்துக்களையும் கேட்பவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளக் கூடிய முறையில் தெளிவாக உச்சரிக்க வேண்டும்.

3.     சபை மரபு: (20 புள்ளிகள்)

சபைக்கு வருதல், சபையில் உள்ளவர்களை விளித்தல், சபைக்கு முன் நிற்றல், சபையை விட்டகலல் என்பவற்றிக்கு வயதிற்கேற்ற பக்குவமும் தமிழர் மரபிற்கேற்ற செயற்பாடுகளும் இருத்தல் வேண்டும்.  ஒப்புவித்து முடித்தவுடன் இயற்கையான முறையில் வணக்கம் தெரிவித்து, தனது இருப்பிடம் சென்று அமர்தல் வேண்டும்.

விதிமுறைகள்

1.               போட்டிகளை இரண்டு அல்லது மூன்று நடுவர்கள் நடத்துவார்கள். நடுவர்களின் தீர்ப்பே முடிவானதாகும். போட்டி முடிவுகள் போட்டி முடிந்து 2 வாரங்களில் மின்னஞ்சல்வழி தெரிவிக்கப்படும். பரிசளிப்பு பற்றிய விவரங்களும் மின்னஞ்சல் வழி தெரிவிக்கப்படும்.

2.               போட்டியின்போது பெற்றோர் சற்று தூரத்திலிருந்து பார்ப்பதற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

3.               போட்டிகள் தொடர்பாக முறையீடு செய்ய விரும்புவோர், எங்களுக்கு எழுத்து வடிவில் கொடுக்கவேண்டும்.

4.               முதலாவது வந்த மாணவரின் புள்ளிகள் 100க்கு உயர்த்தப்பட்டு மற்றைய மாணவர்களுக்கும் அதே விகிதாசாரப்படி புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.

5.               90 புள்ளியும் அதற்கு மேலாகவும் பெற்ற மாணவர்கள் BAND A ஆகவும், 75 - 89 புள்ளிகள் பெற்ற மாணவர்கள்  BAND  B ஆகவும், 60-74 புள்ளிகள் பெற்ற மாணவர்கள் BAND  C ஆகவும் கணிக்கப்படுவர். 60 புள்ளிகளுக்குக் குறைவாகப் பெற்ற மாணவர்களுக்கு பங்குபற்றியமைக்கான சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும்.

________________________________________________________________________

போட்டிகளுக்கான விண்ணப்படிவத்தை கீழேயும்,      அல்லது tikmsydney@gmail.com என்ற மின் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பியும்  பெற்றுக்கொள்ளலாம். 

மேலும் விபரங்களுக்கு போட்டி ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு கு கருணாசலதேவா (0418 442 674)  விடம் தொடர்பு கொள்ளவும்.


விண்ணப்படிவம்:

__________________________________________________________________________________

 பாலர் ஆரம்பப் பிரிவு   

கீழே கொடுக்கப்பட்ட குறள்கள் இரண்டையும் மனனம் செய்து ஒப்புவித்தல் வேண்டும்.  


1. தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால் 

    மனக்கவலை மாற்றல் அரிது.  


2.  நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம் 

     என்றும் இடும்பை தரும்.      

________________________________________________________________________

பாலர் பிரிவு  

கீழே கொடுக்கப்பட்ட குறள்கள் மூன்றையும் மனனம் செய்து ஒப்புவித்தல் வேண்டும்.  

1. தந்தை மகற்குஆற்றும் நன்றி அவையத்து  

        முந்தி யிருப்பச் செயல்.   


2. இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்  

         நல்லாற்றின் நின்ற துணை   


3. ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் 

         உயிரினும் ஓம்பப் படும்.   


________________________________________________________________________


கீழ்ப்பிரிவு 

கீழே கொடுக்கப்பட்ட நான்கு குறள்களையும் மனனம் செய்து ஒப்புவித்தல் வேண்டும்.  


1. ஈன்ற பொழுதிற் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச்   

        சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்.   


2. புறந்தூய்மை நீரான் அமையும் அகந்தூய்மை   

        வாய்மையால் காணப் படும்.    


3. எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும்  

         கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு.   


4. எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்  

        எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு.     


________________________________________________________________________


மத்திய பிரிவு 

கீழே கொடுக்கப்பட்ட ஐந்து குறள்களையும் மனனம் செய்து ஒப்புவித்தல் வேண்டும்.   


1. பொய்மையும் வாய்மை இடத்த புரைதீர்ந்த  

         நன்மை பயக்கும் எனின்.   


2. இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண  

         நன்னயம் செய்து விடல்.   


3. தன்னைத்தான் காக்கின் சினம்காக்க காவாக்கால்  

        தன்னையே கொல்லும் சினம்.   


4. அன்பறிவு தேற்றம் அவாவின்மை இந்நான்கும்  

         நன்குடையான் கட்டே தெளிவு.   


5. கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு  

        உரிமை உடைத்திவ் வுலகு.    


________________________________________________________________________


மேற்பிரிவு

கீழே கொடுக்கப்பட்ட ஆறு குறள்களையும் மனனம் செய்து, அவற்றின் பொருளையும் தெளிவாக விளக்குதல் வேண்டும். (பொருளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. பொருள் வேறுபடாவண்ணம் தெளிவாக விளக்கினால் போதுமானது)   


1. சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம்   

        சொல்லிய வண்ணம் செயல். 

இதனை இப்படி முடிக்கலாம் என்று கூறுவது யாருக்கும் எளிய காரியமாகும். ஆனால், கூறியபடியே செய்து முடித்தல் அரிய செய்லாகும். 


2. ஒறுத்தார்க்கு ஒருநாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்குப்  

       பொன்றுந் துணையும் புகழ்.  

தமக்குத் தீங்கு செய்தவரைத் தண்டித்தவர்க்கு உண்டாவது, தண்டித்த அந்நாளில் தோன்றும் இன்பமே. ஆனால் அதைப் பொறுத்தவர்க்கோ ஏற்படுவது உலகம் அழியும் அளவும் நிலைத்து நிற்கும் புகழ். 


3. கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்   

       குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து.  

ஒன்றைச் செய்ய ஏற்றகாலம் வரும்வரை கொக்கைப் போல் அமைதியாக இருக்கவேண்டும். வாய்ப்பான காலம் கிடைத்துவுடன் கொக்குபோல் பாய்ந்து காரியம் ஆற்றவேண்டும்.   


4. ஏதிலார் குற்றம்போல் தம்குற்றம் காண்கிற்பின்   

        தீதுண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு.  

அயலாரது குற்றத்தைக் காண்பதைப்போல, ஒவ்வொருவரும் தம் குற்றத்தை உணரவல்லாராயின், அவருக்குத் துன்பம் உண்டாகாது. 


5. இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை  

       அடுத்தூர்வது அஃதொப்பது இல்.  

துன்பம் வரும்போது அதனை மகிழ்ச்சியோடு தாங்கிக் கொள்ளவேண்டும். ஏனெனில் அதனை அடுத்துவரும் இன்பத்திற்கு நிகரானது வேறில்லை. 


6. தலையின் இழிந்த மயிரனையர் மாந்தர்  

        நிலையின் இழிந்தக் கடை.  

தலையில் இருக்கும்போது, உயர்வாகப் பேணி வளர்க்கப்பட்டு இருந்தாலும், தலையைவிட்டு கீழே விழுந்துவிட்டால் மதிப்பாரற்றுப் போகின்ற மயிர்போல, மனிதர்களும் தங்கள் நிலைமாறி இழிவுற்றால் தேடுவாரற்றுப் போவர்.      ________________________________________________________________________


அதிமேற்பிரிவு  

கீழே கொடுக்கப்பட்ட ஏழு குறள்களையும் மனனம் செய்து, அவற்றின் பொருளையும் தெளிவாக விளக்குதல் வேண்டும். (பொருளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. பொருள் வேறுபடாவண்ணம் தெளிவாக விளக்கினால் போதுமானது.) 


1. நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும் 

        வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு. 

நீர் இல்லையென்றால் எவ்வுயிரும் இவ்வுலகில் வாழ முடியாது. மழை இல்லையெனில் மனித வாழ்க்கையில் ஒழுக்கமும் இல்லை என்று ஆகிவிடும். 


2. வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலால், செய்தவம் 

         ஈண்டு முயலப் படும்.  

தவத்தினால் வேண்டிய பயன்கள் வேண்டியவாறே அடைய முடியுமாகையால் செய்வதற்குரிய தவத்தைச் செய்ய இல்லறத்தானும் முன்வரலாம். 


3. புறந்தூய்மை நீரான் அமையும் அகந்தூய்மை  

        வாய்மையால் காணப் படும்.  

உடல் தூய்மை தண்ணீரால் பெறப்படுமாயின் உள்ளத் தூய்மை பொய்பேசாத வாய்மையால் கிடைக்கும்.   


4. பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் 

        தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை.   

கிடைத்ததைப் பகுத்துக் கொடுத்து, தானும் உண்டு பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல், அறநூலோர் தொகுத்துக் கூறிய அறங்கள் யாவற்றுள்ளும் தலையாய அறமாகும். 


5. ஊழின் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று  

         சூழினும் தான்முந் துறும். 

விதியைப் போல் வலிவுள்ள ஒரு பொருள் உலகில் வேறு இல்லை அவ்விதி மனிதனுடைய முயற்சிகளை எல்லாம் அழித்து தான் ஒன்றே முடிவில் வெல்கிறது. 


6. நவில்தொறும் நூல்நயம் போலும் பயில்தொறும் 

         பண்புடை யாளர் தொடர்பு. 

பழகப்பழக நற்பண்பு  உடையவரின் நட்பு இன்பம் தருவது போல, நூலின் நற்பொருள் கற்கக் கற்க மேன்மேலும் இன்பத்தைத் தரும். 


7. அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகனமர்ந்து 

         நல்விருந்து ஓம்புவான் இல்.  

நல்ல விருந்தினரை முகமலர்ச்சியோடு போற்றுபவனது இல்லத்தில் திருமகள் மனம் மகிழ்ந்து வாழ்வாள்.  


No comments: