சிட்னி / மெல்பேர்னில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்.

.
உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை இலவசமாக பிரசுரிக்க   tamilmurasu1@gmail.com  or  paskiho@hotmail.com , murasuau@gmail.com என்ற முகவரியில்  தொடர்பு கொள்ளவும்சிட்னியில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 

08-06-2019 Sat:   Sydney Music Festival 2019 (13th year).

09-06-2019 Sun:  Sydney Music Festival 2019

10-06-2019 Mon:  Sydney Music Festival 2019

22-06-2019 Sat: Arangaadal 2019 Jaffna University Graduates Association in Bahai hall. 

27-07-2019 Sat:  Sydney Youth Music Festival 2019

31-07-2019 Sat : INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
                            PEACE AND HARMONY THROUGH LITERATURE, Sydney 


04-08-2019 Sun: இசை வேள்வி 2019- பஹாய் மண்டபம், சில்வர் வாட்டர் 
                                -    அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம் 

10-08-2019  Sat:  Enthira Maalai 2019 (Tamil Engineers Foundation)   @ Bowman Hall, Blacktown.

24-08-2019 Sat: VANNI HOPE  CHARITY DINNER
                            at Strathfield Town Hall at 6:30pm

26-09-2019 Fri : முதலாவது  அனைத்துலக சிலப்பதிகார  மாநாடு,  சிட்னி 

27-09-2019 Sat : முதலாவது  அனைத்துலக சிலப்பதிகார  மாநாடு,  சிட்னி 

28-09-2019 Sun : முதலாவது  அனைத்துலக சிலப்பதிகார  மாநாடு,  சிட்னி 

12-10-2019 Sat கம்பன் விழா  முதல் நாள் காலை 9.30 மணி ரெட்கம் மண்டபம் வென்ற்வேர்த்வில்  - அவுஸ்திரேலிய               கம்பன் கழகம் .

13-10-2019 Sun: கம்பன் விழா 2019 (இரண்டாம் நாள், காலை 9:30மணி) -             ரெட்கம் மண்டபம் -அவுஸ்திரேலியக்                   கம்பன் கழகம்

14-10-2019 Mon: ஞான வேள்வி 2019 (முதலாம் நாள், மாலை 7:00மணி) -                     இலக்கியப் பேருரை நிகழ்வு ரெட்கம்   மண்டபம், வென்ற்வேர்த்வில் -            அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்

15-10-2019 Tue: ஞான வேள்வி 2019 (இரண்டாம் நாள். மாலை 7:00மணி) -      இலக்கியப் பேருரை நிகழ்வு - ரெட்கம் மண்டபம்                                                           - அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்

16-10-2019 Wed: ஞான வேள்வி 2019 (மூன்றாம் நாள், மாலை 7:00மணி) -  
இலக்கியப் பேருரை நிகழ்வ- ரெட்கம் மண்டபம் -  அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்
                                                                             
26-10-2019 Sun:  Sydney Manipay Hindu College & Manipay Ladies College Alumni                                       Association  Incorporated Annual function 2019  6.30pm @ Bowman                                                          Hall  Blacktown. Karaoke Tamil Super Singer competition


Melbourne ல் நடைபெறும் நிகழ்வுகள்