சிட்னி / மெல்பேர்னில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்.

.
உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை இலவசமாக பிரசுரிக்க   tamilmurasu1@gmail.com  or  paskiho@hotmail.com , murasuau@gmail.com என்ற முகவரியில்  தொடர்பு கொள்ளவும்சிட்னியில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 
                
30-11-2019 Sat : தரிசனம்  2019 @ Bowman Hall Saturday @ 6PM

08-12-2019 Sun :  AMAF - முத்தமிழ் மாலை 2019 @ Bowman  Hall  Blacktown. 


29-02-2020 Sat:    Vembadi Girls High School Old Girls Association Sydney 
                              proudly presents   "Pattimantram" 
                              with popular artists from India and local artists

14-03-2020 Sat:   JCC Musical Event

04-04-2020 Sat:  Anbaalayam Program

25-04-2020 Sat:  வருடாந்த நிகழ்ச்சி  - அபயகரம்   2020 


12-06-2020 Sat:    Swara-Laya's -  14th year SYDNEY MUSIC FESTIVAL - Day 1

13-06-2020 Sun:    Swara-Laya's -  14th year SYDNEY MUSIC FESTIVAL - Day 2

14-06-2020 Mon:    Swara-Laya's -  14th year SYDNEY MUSIC FESTIVAL - Day 3

05-09-2020 Sat:      Swara-Laya's -  3rd year YOUTH SYDNEY MUISC FESTIVAL 


Melbourne ல் நடைபெறும் நிகழ்வுகள்