சிட்னி / மெல்பேர்னில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்.

.
உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை இலவசமாக பிரசுரிக்க   tamilmurasu1@gmail.com  or  paskiho@hotmail.com , murasuau@gmail.com என்ற முகவரியில்  தொடர்பு கொள்ளவும்சிட்னியில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 


27-07-2019 Sat:  Sydney Youth Music Festival 2019

31-07-2019 Wed : INTERNATIONAL CONFERENCE ON PEACE
                                   AND HARMONY THROUGH LITERATURE, Sydney 

04-08-2019 Sun: இசை வேள்வி 2019- பஹாய் மண்டபம், சில்வர் வாட்டர்   அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்

10-08-2019  Sat:  Enthira Maalai 2019 (Tamil Engineers Foundation)     
                             @ Bowman Hall, Blacktown.

17-08-2019  Sat: ஸ்ரீ காயத்ரி குழு சிட்னி -  Gayatri Mahayagna
                              (9am - 5pm) at Shiridi Sai Temple, 25 Rose Crescent, Regents Park NSW2143

24-08-2019  Sat: VANNI HOPE  CHARITY DINNER 
                              at Strathfield Town Hall at 6:30pm
24-08-2019  Sat:  சைவ மன்றத்தின் வருடாந்த இராப்போசனம் 
                               @ Bowman Hall, Blacktown at 6:00pm 

01-09-2019 Sun: முதலாவது அனைத்துலக சிலப்பதிகார மகாநாட்டை  முன்னிட்டு    
                            சிலப்பதிகாரப் பேச்சுப்போட்டி at 2pm தமிழர் மண்டபம், Regents Park NSW2143

 07-09-2019 Sat : அருணோதயாவின்  இன்னிசை மாலை  Arunodaya College OSA Australia 
                            அருணோதயாக்  கல்லூரி 125 ஆண்டு - பஹாய் மண்டபம், சில்வர் வாட்டர்

27-09-2019 Fri : முதலாவது  அனைத்துலக சிலப்பதிகார  மாநாடு,  
                          சிட்னி தமிழர் மண்டபம், 21-23 Rose Crescent, Regents Park NSW 2143

28-09-2019 Sat : முதலாவது  அனைத்துலக சிலப்பதிகார  மாநாடு, 
                              சிட்னி  தமிழர் மண்டபம், 21-23 Rose Crescent, Regents Park NSW 2143

29-09-2019 Sun : முதலாவது  அனைத்துலக சிலப்பதிகார  மாநாடு,  
                               சிட்னி  தமிழர் மண்டபம், 21-23 Rose Crescent, Regents Park NSW 2143

12-10-2019 Sat:  கம்பன் விழா  2019 (முதல் நாள், காலை 9.30 மணி)  
                             ரெட்கம் மண்டபம, வென்ற்வேர்த்வில்  - அவுஸ்திரேலிய கம்பன் கழகம் .

13-10-2019 Sun: கம்பன் விழா 2019 (இரண்டாம் நாள், காலை 9:30மணி)                                          
                              ரெட்கம் மண்டபம் -அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்

14-10-2019 Mon: ஞான வேள்வி 2019 (முதலாம் நாள், மாலை 7:00மணி)   
                             இலக்கியப் பேருரை நிகழ்வு ரெட்கம்   மண்டபம்,   வென்ற்வேர்த்வில் -    
                              அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்

15-10-2019 Tue: ஞான வேள்வி 2019 (இரண்டாம் நாள். மாலை 7:00மணி) 
                              இலக்கியப் பேருரை நிகழ்வு - ரெட்கம் மண்டபம் - அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்

 16-10-2019 Wed: ஞான வேள்வி 2019 (மூன்றாம் நாள், மாலை 7:00மணி) 
                              இலக்கியப் பேருரை நிகழ்வ- ரெட்கம் மண்டபம்  -  அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்

16-10-2019 Wed :  சிட்னியில் தமிழ்  ஓசையின் பன்னாட்டு அறிஞர்கள்  கலந்துகொள்ளும்                                                 திருக்குறள் விழா 

17-10-2019 Thu :சிட்னியில் தமிழ்  ஓசையின் பன்னாட்டு அறிஞர்கள்  கலந்துகொள்ளும்                                            திருக்குறள் விழா                   

26-10-2019 Sun:  Sydney Manipay Hindu College & Manipay Ladies College  
                              Alumni  Association  Incorporated Annual function 2019  6.30pm     
                           @ Bowman  Hall  Blacktown. Karaoke Tamil Super Singer competition 

30-11-2019 Sat : Thasanam 2019 @ Bowman Hall Saturday @ 6PM

08-12-2019 Sun :  AMAF - முத்தமிழ் மாலை 2019 @ Bowman  Hall  Blacktown. Melbourne ல் நடைபெறும் நிகழ்வுகள்