சிட்னி / மெல்பேர்னில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்.

.
உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை இலவசமாக பிரசுரிக்க   tamilmurasu1@gmail.com  or  paskiho@hotmail.com , murasuau@gmail.com என்ற முகவரியில்  தொடர்பு கொள்ளவும்சிட்னியில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 

20 - 03 - 2019 Wed  : சிட்னி முருகன் தேர் 

30-03-2019 Sat : சிட்னி  தமிழ்  அறிவகத்தின்  - வசந்தமாலை2019 
                                   @ Bowman  Hall, Blacktown.

31-03-2019 Sun : ஸ்ரீ துர்க்காதேவி தேவஸ்தான அறிவுத் திறன்   
                                            போட்டி - 2019 at 2pm தமிழர் மண்டபம் ,    
                                             சிட்னி துர்க்கை  அம்மன் கோயில் வளாகம் 

06-04-2019 Sat: Anbaalayam Ilam Thendral - Sydney Bahai Centre, Silverwater

08-06-2019 Sat:   Sydney Music Festival 2019 (13th year).

09-06-2019 Sun:  Sydney Music Festival 2019

10-06-2019 Mon:  Sydney Music Festival 2019

22-06-2019 Sat: Arangaadal 2019 Jaffna University Graduates Association in Bahai hall. 

27-07-2019 Sat:  Sydney Youth Music Festival 2019


04-08-2019 Sun: இசை வேள்வி 2019- பஹாய் மண்டபம், சில்வர் வாட்டர் 
                             -    அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம் 

12-10-2019 Sat: கம்பன் விழா 2019 (முதல் நாள், காலை 9:30மணி) - ரெட்கம்                                     மண்டபம், வென்ற்வேர்த்வில் - அவுஸ்திரேலியக் கம்பன்                                     கழகம்

13-10-2019 Sun: கம்பன் விழா 2019 (இரண்டாம் நாள், காலை 9:30மணி) -                                             ரெட்கம் மண்டபம் -அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்

14-10-2019 Mon: ஞான வேள்வி 2019 (முதலாம் நாள், மாலை 7:00மணி) -                                                 இலக்கியப் பேருரை நிகழ்வு   ரெட்கம்   மண்டபம்,                                                       வென்ற்வேர்த்வில் - அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்

15-10-2019 Tue: ஞான வேள்வி 2019 (இரண்டாம் நாள். மாலை 7:00மணி) -                                            இலக்கியப் பேருரை நிகழ்வு - ரெட்கம் மண்டபம்  -                                                     அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்


16-10-2019 Wed: ஞான வேள்வி 2019 (மூன்றாம் நாள், மாலை 7:00மணி) -                                                இலக்கியப் பேருரை நிகழ்வ- ரெட்கம் மண்டபம் -                                                       அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்

Melbourne ல் நடைபெறும் நிகழ்வுகள்

 16-03-2019 Sat :  அவுஸ்திரேலியத் தமிழ் இலக்கிய கலைச் சங்கத்தின்                                               சர்வதேச மகளிர் தினம்