சிட்னி / மெல்பேர்னில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்.

.
உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை இலவசமாக பிரசுரிக்க   tamilmurasu1@gmail.com  or  paskiho@hotmail.com , murasuau@gmail.com என்ற முகவரியில்  தொடர்பு கொள்ளவும்சிட்னியில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 

27-09-2019 Fri : முதலாவது  அனைத்துலக சிலப்பதிகார  மாநாடு,   6pm - 9.30pm
                          சிட்னி தமிழர் மண்டபம், 21-23 Rose Crescent, Regents Park NSW 2143

28-09-2019 Sat : முதலாவது  அனைத்துலக சிலப்பதிகார  மாநாடு,  10.30am - 9.30pm
                              சிட்னி  தமிழர் மண்டபம், 21-23 Rose Crescent, Regents Park NSW 2143

29-09-2019 Sun : முதலாவது  அனைத்துலக சிலப்பதிகார  மாநாடு,  10.30am - 9.30pm
                               சிட்னி  தமிழர் மண்டபம், 21-23 Rose Crescent, Regents Park NSW 2143

10-10-2019 Thu:  'ஞான வேள்வி' - கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ் 
                             ரெட்கம் மண்டபம, வென்ற்வேர்த்வில்  - அவுஸ்திரேலிய கம்பன் கழகம் .                                         
11-10-2019 Fri:  'ஞான வேள்வி' - கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்                                             
                              ரெட்கம் மண்டபம, வென்ற்வேர்த்வில்  - அவுஸ்திரேலிய கம்பன் கழகம் .

12-10-2019 Sat:  கம்பன் விழா  2019 (முதல் நாள், காலை 9.30 மணி)  
                             ரெட்கம் மண்டபம, வென்ற்வேர்த்வில்  - அவுஸ்திரேலிய கம்பன் கழகம் .

13-10-2019 Sun: கம்பன் விழா 2019 (இரண்டாம் நாள், காலை 9:30மணி)                                          
                              ரெட்கம் மண்டபம் -அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்

16-10-2019 Wed :  சிட்னியில் தமிழ்  ஓசையின் பன்னாட்டு அறிஞர்கள்   
                               கலந்துகொள்ளும்  திருக்குறள் விழா 

17-10-2019 Thu :சிட்னியில் தமிழ்  ஓசையின் பன்னாட்டு அறிஞர்கள்         
                            கலந்துகொள்ளும் திருக்குறள் விழா                   

26-10-2019 Sun    Sydney Annual Dinner Dance JCC OBA @ 6pm Roselea community Centre,                                 645-671 Pennant Hills Rd, Carlingford

26-10-2019 Sun:  Sydney Manipay Hindu College & Manipay Ladies College  
                              Alumni  Association  Incorporated Annual function 2019  6.30pm     
                           @ Bowman  Hall  Blacktown. Karaoke Tamil Super Singer competition 

30-11-2019 Sat : Thasanam 2019 @ Bowman Hall Saturday @ 6PM

08-12-2019 Sun :  AMAF - முத்தமிழ் மாலை 2019 @ Bowman  Hall  Blacktown. 12-06-2020 Sat:    Swara-Laya's -  14th year SYDNEY MUSIC FESTIVAL - Day 1

13-06-2020 Sun:    Swara-Laya's -  14th year SYDNEY MUSIC FESTIVAL - Day 2

14-06-2020 Mon:    Swara-Laya's -  14th year SYDNEY MUSIC FESTIVAL - Day 3

05-09-2020 Sat:      Swara-Laya's -  3rd year YOUTH SYDNEY MUISC FESTIVAL 


Melbourne ல் நடைபெறும் நிகழ்வுகள்