சிட்னி / மெல்பேர்னில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்.

.
உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை இலவசமாக பிரசுரிக்க   tamilmurasu1@gmail.com  or  paskiho@hotmail.com , murasuau@gmail.com என்ற முகவரியில்  தொடர்பு கொள்ளவும்சிட்னியில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 2017
                                    
24 - 06 - 2017 Sat  Mahajana College OS


08 - 07 - 2017 Sat Jaffna Central College Musical Event @Seymour York Theatre 

22 - 07 - 2017 Sat  ATBC வானொலியின்  கலை  ஒலி மாலை 2017  Blacktown Bowman Hall 
19 - 08 - 2017 Sat  Sri Krishna Charitham Dance at Hurstville Marana Auditorium 6.30 pm to 9.30

09 - 09 - 2017 Sat  Geethavani 2017 program at Clancy Auditorium,  UNSW, Kensington at 5pm.
01 - 10 - 2017 Sun  Engineers Foundation's எந்திரமாலை  2017  Blacktown Bowman Hall

12 - 11 - 2017 Sun   மானி இன்னிசை மாலை 2017 .Blacktown Bowman Hall :மாலை 6 மணி
02 - 12 - 2017 Sat  இளையநிலா பொழிகிறதே - தரிசனம் 2017 
மெல்பேர்ணில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 2017

06 - 05 -2017  Sat : :   Mulgrave  Stirling Theological  College Auditorium   மண்டபம்  (                                     44-60, Jacksons Road, Mulgrave, Vic - 3170) 


23 - 07 - 2017 Sat  ATBC வானொலியின்  கலை  ஒலி மாலை 2017  


கன்பராவில்  நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 2017
குயின்ஸ்லாந்தில்  நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 2017

சிட்னியில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 2018

07-04-2018 Sat: Anbaalayam - Illam Thendral 2018 at Bowman Hall, Blacktown

18-08-2018 Sat Engineers Foundation's எந்திரமாலை  2018  Blacktown Bowman Hall