சிட்னி / மெல்பேர்னில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்.

.
உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை இலவசமாக பிரசுரிக்க   tamilmurasu1@gmail.com  or  paskiho@hotmail.com , murasuau@gmail.com என்ற முகவரியில்  தொடர்பு கொள்ளவும்சிட்னியில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 


04-08-2018 Sat: DINNER DANCE – Colombo Hindu College Old Students Association
                                  AUSTRALIAN CHAPTER – at MADISON FUNCTION CENTRE  DURAL 2158  at 5:30 PM

04-08-2018 Sat:  MICHAELITES 20TH ANNIVERSARY MEGA MUSICAL NIGHT Bowman Hall  Black town 6 pm 

12-08-2018 Sun:  கதம்பமாலை நடாத்தும் நாடகம் - அழகியே MARRY ME!  Bowman Hall , Black town 

18-08-2018 Sat: Engineers Foundation's எந்திரமாலை 2018 at Bowman Hall,                                           Blacktown
25-08-2018 Sat: சைவ மன்றத்தின் வருடாந்த இராப்போசன விருந்து  at Bowman Hall 6 pm

25-08-2018 Sat: Jaffna Hindu college old boy's assosiation வழங்கும்  Keethavaani                                         C3 Conference venue, Silverwater  5.30 pm

01-09-2018 Sat: Malarum Maalai - Jaffna Hindu Ladies College - Bahai Centre, Silverwater                              6 pm 

30 - 09 - 2018 Sat: தமிழ் ஓசை 10 ஆவது ஆண்டு விழா 30/09/2018 - Redgum Function                                                   Centre.

27-10-2018: Sat  ஆடல் வேள்வி (புகழ்பூத்த தமிழ்நாட்டு பரத  
                                      நாட்டியக் கலைஞரின் நிகழ்வு-  கம்பன் கழகம்).

03-11-2018 Sat: JCC OBA Sydney Dinner Dance  Roselea Community Centre, Carlingford at  6:00 pm

10-11-2018 Sat: வருடாந்த இரவு உணவு - ETA Annual Dinner 2018

18-11-2018 Sat: Sydney Youth Music Festival

24-11-2018 Sat:   தரிசனம் 2018 @  Bhai Centre Silverwater

01-12-2018 Sat: அவுஸ்ரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் Annual Dinner 

08-12-2018 Sat: AMAF முத்தமிழ் மாலை at Bowmans Hall


06-04-2019 Sat: Anbaalayam Ilam Thendral - Bowman Hall


Melbourne யில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள்


25-08-2018 Sat:  வாகை இன்னிசை இரவு .  Planet Shakers Church Hall Victoria. 6.30 pm .