சிட்னி / மெல்பேர்னில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்.

.
உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை இலவசமாக பிரசுரிக்க   tamilmurasu1@gmail.com  or  paskiho@hotmail.com , murasuau@gmail.com என்ற முகவரியில்  தொடர்பு கொள்ளவும்சிட்னியில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 

09-06-2018 Sat: Sydney Music Festival at Riverside Theatre Parramatta

10-06-2018 Sun: Sydney Music Festival at Riverside Theatre Parramatta 

11-06-2018 Mon: Sydney Music Festival  at Riverside Theatre Parramatta

23-06-2018 Sat: JCC வழங்கும் மாலை மதுரம்" C3 conference venue Silvarwater  
                             at 5.30 pm


10-07-2018: Tue: ஞான வேள்வி - (கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ் அவர்களின் தொடர் சொற்பொழிவு)-                                   Redgum Function Centre.

11-07-2018: Wed: ஞான வேள்வி - (கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ் அவர்களின் தொடர்                                                                சொற்பொழிவு)- Redgum Function Centre.

12-07-2018: Thu: ஞான வேள்வி - (கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ் அவர்களின் தொடர் சொற்பொழிவு)-                                   Redgum Function Centre.

14-07-2018: Sat: கம்பன் விழா (காலை / மாலை) - Redgum Function Centre.


15-07-2018: Sun: கம்பன் விழா (காலை / மாலை) - Redgum Function Centre.

04-08-2018 Sat: DINNER DANCE – Colombo Hindu College Old Students Association
                                  AUSTRALIAN CHAPTER – at MADISON FUNCTION CENTRE  DURAL 2158  at 5:30 PM

18-08-2018 Sat: Engineers Foundation's எந்திரமாலை 2018 at Bowman Hall, Blacktown

01-09-2018 Sat: Malarum Maalai - Jaffna Hindu Ladies College - Bahai Centre

30 - 09 - 2018 Sat: தமிழ் ஓசை 10 ஆவது ஆண்டு விழா 30/09/2018 - சிட்னி 

27-10-2018 Sat: ஆடல் வேள்வி (புகழ்பூத்த தமிழ்நாட்டு பரத நாட்டியக் கலைஞரின் நிகழ்வு-                                           கம்பன் கழகம்).

03-11-2018 Sat: JCC OBA Sydney Dinner Dance  Roselea Community Centre, Carlingford at  6:00 pm

10-11-2018 Sat: வருடாந்த இரவு உணவு - ETA Annual Dinner 2018

17-11-2018 Sat: Sydney Youth Music Festival

24-11-2018 Sat:   தரிசனம் 2018 @  Bhai Centre Silverwater

08-12-2018 Sat: AMAF முத்தமிழ் மாலை at Bowmans Hall

06-04-2019 Sat: Anbaalayam Ilam Thendral - Bowman Hall


Melbourne யில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள்