சிட்னி / மெல்பேர்னில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்.

.
உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை இலவசமாக பிரசுரிக்க   tamilmurasu1@gmail.com  or  paskiho@hotmail.com , murasuau@gmail.com என்ற முகவரியில்  தொடர்பு கொள்ளவும்சிட்னியில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 2017 


19 - 08 - 2017 Sat  Sri Krishna Charitham Dance at Hurstville Marana Auditorium 6.30 pm to 9.3026 - 08 - 2017 Sat - Lecture Demonstration by Smt. Bombay Jayashri Ramnath -
                                 Kamban Kazhagam Australia Inc.
                                  (Redgum Function Centre, Wentworthville - 10:30am)


27 - 08 - 2017 Sunஸ்ரீமதி பம்பாய் ஜெயஸ்ரீ ராம்நாத் வழங்கும் இசை வேள்வி -  
                                         அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்.
                                    (Sydney Baha'i Centre, Silverwater - 5:30pm)


03 - 09 - 2017 Sun Nadhamum Nadyamum at Ermington Community centre 4 pm

09 - 09 - 2017 Sat  Geethavani 2017 program at Clancy Auditorium,  UNSW, Kensington at 5pm.01 - 10 - 2017 Sun  Engineers Foundation's எந்திரமாலை  2017  Blacktown Bowman Hall

28 - 10 - 2017 Sat - முத்தமிழ் மாலை - Australian Medical Aid Foundation - Blacktown Bowman Hall

31 - 10 - 2017 Tueஞான வேள்வி - அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்.
                                    (Redgum Function Centre - 7:00pm)

01 - 11 - 2017 Wed ஞான வேள்வி - அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்.
                                    (Redgum Function Centre - 7:00pm)

02 - 11 - 2017 Thurஞான வேள்வி - அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்.
                                     (Redgum Function Centre - 7:00pm)


04 - 11 - 2017 Satகம்பன் விழா - அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்.
                                   (Redgum Function Centre - 9:30am & 5:00pm)


05 - 11 - 2017 Sun கம்பன் விழா - அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்.

                                   (Redgum Function Centre - 9:30am & 5:00pm)
              
12 - 11 - 2017 Sun   மானி இன்னிசை மாலை 2017 .Blacktown Bowman Hall :மாலை 6 மணி

18 - 11 - 2017 Sat    யூனியன் கல்லூரி பழையமாணவர் சங்க இரவு நிகழ்வு 2017
                                  Granville Youth & Community centre ,3 Memorial Dr , Granville 6.30 pm  

02 - 12 - 2017 Sat  இளையநிலா பொழிகிறதே - தரிசனம் 2017 
மெல்பேர்ணில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 2017
23 - 07 - 2017 Sat  ATBC வானொலியின்  கலை  ஒலி மாலை 2017  


கன்பராவில்  நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 2017
குயின்ஸ்லாந்தில்  நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 2017

சிட்னியில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 2018

07-04-2018 Sat: Anbaalayam - Illam Thendral 2018 at Bowman Hall, Blacktown

18-08-2018 Sat Engineers Foundation's எந்திரமாலை  2018  Blacktown Bowman Hall