சிட்னி / மெல்பேர்னில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்.

.
உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை இலவசமாக பிரசுரிக்க   tamilmurasu1@gmail.com  or  paskiho@hotmail.com , murasuau@gmail.com என்ற முகவரியில்  தொடர்பு கொள்ளவும்சிட்னியில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 


03-03-2018 Sat Jaffna University Graduates Association Annual Dinner 2018 . 6pm                                          Grantham hall Sevenhills 

10-03-2018 Sat Vembadi Old Girls Association , Sydney's Dinner Dance at the                                                 Connection Rhodes
18-03-2018 Sun  திருக்குறள் போட்டியும் (10AM)  சைவ சமய அறிவுப்                                               போட்டியும் ,2 pm  சிட்னி துர்க்கை அம்மன் ஆலயம் Regents Park.

07-04-2018 Sat: Anbaalayam - Illam Thendral 2018 at Bowman Hall, Blacktown

29-04-2018 Sun: Fund Raising Dinner for Sivapoomi Disabled School @ Kondavil Jaffna.

18-08-2018 Sat: Engineers Foundation's எந்திரமாலை 2018 at Bowman Hall, Blacktown

03-11-2018 Sat JCC OBA Sydney Dinner Dance  Roselea Community Centre, Carlingford at  6:00 pm